עדכון לקוחות | פירוק שיתוף במקרקעין


בעידן של היום, אדם שרוכש דירה נרשם בד"כ עם גמר העסקה כבעל הזכויות של הדירה הספציפית שרכש במסגרת 'בית משותף'.


אך לעיתים, ישנו סוג אחר של רישום – בעלי זכויות שרשומים בשותפות כללית במקרקעין ללא חלק מסויים (מה שמכונה – בעלות במוש"ע). משמעות הדבר שלכל אחד מהמשותפים חלק בלתי מוגדר "בכל בלטה ובלטה".


סטאטוס משפטי זה, יכול לנבוע משותפות רצונית במקרקעין (כגון שני שותפים שרוכשים ביחד בניין) או מרכישה של חלק במקרקעין (למשל שותף שמוכר חלק מהמקרקעין לצד ג').


במקרה שכזה כל אחד מבעלי הזכויות מחזיק בחלק בלתי מסויים מהקרקע / הבנוי עליו, ולא תמיד השותפים מסכימים על כל דבר, מה שיכול להביא למצב של היעדר יכולת למצות את הפוטנציאל הגלום במקרקעין ול"תקיעות" של הנכס (למשל במקרה של תכנית שמאפשרת תוספות בניה).


במקרה שכזה, החוק קובע, כי כל שותף במקרקעין זכאי לדרוש את פירוק השיתוף בכל עת.


המשמעות היא, שכל שותף יכול לגשת לבית המשפט ולבקש שהשותפות תפורק.


קיימים מספר דרכים לפירוק שיתוף, לפי הסיטואציה שמתעוררת, העיקריים שבהם:


-ביצוע הליך התמחרות שבמסגרתו כל צד יכול לקנות את הצד השני.


-אפשרות נוספת, היא למכור את כל המקרקעין לצד ג' מעוניין.


-עוד אפשרות, היא לרשום את המקרקעין כבית משותף, או אז כל שותף נרשם כבעלים של חלק ספציפי במקרקעין.


-ישנה גם אפשרות לערוך הסכם שיתוף שמסדיר איך מתחלקים המקרקעין ומה כל שותף מקבל.


פתיחת הליך לפירוק שיתוף מצריך בין היתר ניסיון והבנה הן בליטיגציה אזרחית והן בנדל"ן. משרדנו מטפל בין היתר בתביעות פירוק שיתוף.


אחד היתרונות הבולטים של משרדנו הוא הסינרגיה בין תחום הנדל"ן לתחום הליטיגיציה האזרחית/מסחרית, מה שמקנה ללקוחותינו ערך מוסף משמעותי.


תשומת לבכם כי הסקירה להלן הינה תמציתית וכללית ואין בה כדי להוות חוות דעת משפטית למקרה ספציפי כלשהוא. נשמח כמובן, לייעץ ולסייע לכם בכל סוגיה פרטנית בהתאם לנסיבותיה.


עו"ד שי הניג | שותף

מחלקת ליטיגציה טל: 02-5008010 shai@abs-law.net