top of page

מהנעשה במשרד | משרדנו הוביל למינוי מנהל עיזבון לצורך חתימה על הסכם תמ"א 38

אין כבר ספק בכך, כי תמ"א 38 הוא פרויקט שטומן בחובו אתגרים רבים. באחד המאמרים הקודמים שכתבנו בנושא, הרחבנו על ההישג חסר התקדים של משרדנו בשכנוע המפקחת כי חברה יזמית שעוסקת בייזום פרויקטים מסוג תמ"א 38 מהווה 'בעלת עניין' לצורך הוצאת צו ירושה/צו קיום צוואה של בעלי זכויות רשומים שנפטרו.


במאמר זה נדון בסוגיה מורכבת נוספת כחלק מהעיסוק בתמ"א 38– סכסוך בין יורשים שהתגלע סביב הזכויות בנכס שרשום על שם הקרובים שנפטרו.


כל יזם/עו"ד שעוסק בייזום פרויקטים מסוג תמ"א 38 נתקל מעת לעת בנסח טאבו בו רשומים בעלי זכויות שמתברר מהר מאוד שכבר אינם בין החיים.


במקרה שכזה, המצב הרישומי אינו משקף נכונה את המצב המשפטי ואף עלול להוות "קו פרשת המים" ביחס לשאלת היתכנות הפרויקט.


במצב הרצוי, היורשים מתנהלים במאוחד ומשתפים פעולה בכל הקשור לקידום הפרויקט.

במצב הפחות רצוי, היורשים מסוכסכים בבית משפט וכל אחד דוחף לכיוון שלו.


באחד מהתיקים שמשרדנו מטפל, הביא המצב המתואר לעיל לעריכת בירור אודות יורשים אפשריים שהזכויות בנכס יכול וניתנו להם בירושה.


בדיקות שונות שבוצעו מול הגורמים הרלוונטיים העלה כי מתנהל סכסוך ירושה בין היורשים בבית משפט לענייני משפחה שבבסיסו וכחלק ממנו, עומד הנכס ושאלת הזכויות בו.


בתושיה רבה, הוביל משרדנו, באמצעות סינרגיה מלאה בין מחלקת המקרקעין למחלקת הליטיגציה מהלך נחוש ומדויק שבסופו ניתנה החלטת ביהמ"ש לפיה ימונה מנהל עיזבון שיבחן בין השאר את כל נושא ההצטרפות לפרויקט התמ"א.


מינוי זה סלל את הדרך לקידום הפרויקט שאך לפני זמן לא רב נראה אבוד וחסר כל תקווה, וכעת הוקם לתחייה.

זוהי דוגמא אחת מיני רבות לשיתוף פעולה נכון ובריא בין שתי מחלקות המשרד - במקצועיות, באחריות, תוך הפעלת מיטב שיקול הדעת, ושמירה אופטימאלית על האינטרסים של הלקוחות שמושמים בראש מעייננו.


תשומת לבכם כי הסקירה להלן הינה תמציתית וכללית ואין בה כדי להוות חוות דעת משפטית למקרה ספציפי כלשהוא. נשמח כמובן, לייעץ ולסייע לכם בכל סוגיה פרטנית בהתאם לנסיבותיה.


עו"ד שי הניג | שותף

מחלקת ליטיגציה טל: 02-5008010 shai@abs-law.net


bottom of page