top of page

מהנעשה במשרד - ועדת הערר לענייני ארנונה קיבלה ערר שהגיש משרדנו בנוגע להפחתת חיוב בארנונה


אחד מלקוחות המשרד, בעל עסק מסחרי, קיבל הודעה ממנהל הארנונה על חיוב ארנונה בסכום של עשרות אלפי שקלים.

התכתבויות שהתנהלו מול העירייה על מנת להימנע מהסלמה משפטית לא "שכנעו" את העירייה שעליה לחזור בה מהדרישה ולהתאימה למצב בשטח.

במקביל להגנה על זכויותיו של הלקוח ובין היתר הסרת עיקול מנהלי שהוטל על חשבון הבנק של הלקוח מתוקף פקודת המיסים (גביה), ובעקבות שורת פעולות בהן גם הגשת ערר, קיבלה ועדת הערר בסופו של יום את עמדתנו וקבעה שאין לחייב את הלקוח, כפי שטענה העירייה, במס ארנונה בסכום של עשרות אלפי שקלים.

קיבלתם הודעת חיוב בארנונה שאינה תואמת את המצב בשטח?

אל תהססו וקבעו פגישת ייעוץ לצורך בדיקה ושמירה על זכויותיכם.


תשומת לבכם כי הסקירה להלן הינה תמציתית וכללית ואין בה כדי להוות חוות דעת משפטית למקרה ספציפי כלשהוא. נשמח כמובן, לייעץ ולסייע לכם בכל סוגיה פרטנית בהתאם לנסיבותיה.


עו"ד שי הניג | שותף

מחלקת ליטיגציה טל: 02-5008010 shai@abs-law.net

Apelker Berlin Shimoni, 216 Jaffa Sreet, Jerusalem, Israel 943830 Tel: +972-2-500-8010Fax: +972-2-500-8020

Copyrights © all rights reserved


bottom of page