top of page

מהנעשה במשרד | בית מורכב, על שום מה?

לעיתים לא רחוקות, אנו נתקלים בנסח טאבו המכיל מספר אגפים/מבנים הרשומים בפנקסי המקרקעין כבית משותף אחד. בפועל, מדובר בבניינים עם כניסות נפרדות, נציגויות שונות וכאשר בגדול, כל אחד פועל פנימה ביחס לבניין שלו, ועדיין הרישום בטאבו משקף בית משותף אחד.


לאופן הרישום יש משמעות מרחיקת לכת, שכן לא פעם בעלי הזכויות בבניין מסוים מעוניינים לבצע פרויקט תמ"א 38 בעוד דיירי הבניינים האחרים לא בשלים לכך למשל או כאשר יזם מחליט לבצע תמ"א בבניין מסוים אחד משיקולים כאלו ואחרים, וכן במקרים נוספים.


במקרים שכאלו, עולה השאלה כיצד מחשבים את מניין בעלי הזכויות לצורך השגת רוב נדרש לכל הפחות – האם מתוך הבית המשותף בכללותו ואז אין בידי היזם רוב או שמא רק מתוך הבניין נשוא התמ"א ואז היזם יכול להתקדם עוד צעד עם הפרויקט.


ניקח לדוגמא בית משותף המונה 3 אגפים: אגף ראשון מונה 10 דיירים, אגף שני מונה 10 דיירים והאגף שלישי אף הוא מונה 10 דיירים. לצורך הדוגמא נניח כנקודת מצא שחתמו כבר 7 דיירים מהאגף הראשון. אם נחשב את ה-7 שחתמו מתוך כל הבית המשותף (7:30) נקבל כ-23% תמיכה, בעוד אם נחשב את האגף הראשון כמבנה בפני עצמו נקבל שבידי היזם 70% תמיכה.


הדוגמא הנ"ל ממחישה לנו עד כמה מדובר בסוגיה מהותית שיש בה להכריע את גורל אותו פרויקט.

מן הראוי להזכיר, כי בשלב זה כבר הושקעו בפרויקט כמה מאות אלפי שקלים במקרה הסטנדרטי לצורך הליכי תכנון, שכר יועצים/בעלי תפקיד ועוד.


יזמים/דיירים שונים פונים אלינו לצורך בדיקה וייצוג בהליכים המתאימים לצורך הכרה בבית המשותף הרשום בעניינם כבית מורכב, וראיה בכל אגף כבניין נפרד בפני עצמו לצורך הוצאה אל הפועל של פרויקט תמ"א בבניין.

מדובר בתביעה מורכבת שאורכת זמן, מצריכה בדיקות שונות, שמנוהלת לעיתים כנגד עשרות רבות ואפילו מאות דיירים, ומחייבת מקצועיות, נחישות ויסודיות בניהול ההליך מראשיתו ועד סופו.


משרד המונה מחלקות ליטיגציה ונדל"ן תחת קורת גג אחת, כפי הנעשה במשרדנו, מאפשר ניצול ידע מקסימאלי משני התחומים במאוחד, ומגדיל את סיכויי ההצלחה בהליך שכזה ובכלל.


לתיאום פגישת ייעוץ צרו קשר עם משרדנו בפרטים מטה ונשמח לתת מענה.


תשומת לבכם כי הסקירה הנ"ל היא תמציתית וכללית ואין בה כדי להוות חוות דעת משפטית למקרה ספציפי כלשהוא. נשמח כמובן, לייעץ ולסייע לכם בכל סוגיה פרטנית בהתאם לנסיבותיה.


בברכה,

מחלקת ליטיגציה,

אפלקר-ברלין-שמעוני, עורכי דין.


אנשי קשר

עו"ד שי הניג | שותף – מנהל

ראש מחלקת ליטיגציה

טל: 02-5008010

bottom of page